Cyfryzacja, zmiany klimatyczne i nowe przepisy sprawiają, że praca Elektroinstalatorów nieustannie się zmienia. Firma Eaton we współpracy z Keralla Research postanowiła zbadać, co przedstawiciele tego zawodu sądzą o zmianach na rynku, jakie są ich przyzwyczajenia i potrzeby. W raporcie Elektroinstalatorzy 2021 swoją opinią podzieliło się 200 profesjonalistów z firm elektroinstalacyjnych.

linia
OZE - najważniejszy trend dla instalatorów

Przedstawiciele firm elektroinstalacyjnych w Polsce uważają, że OZE i inteligentne rozwiązania to obecnie kluczowe trendy w ich branży – ponad połowa badanych wskazała jeden z tych dwóch kierunków. 14% ankietowanych specjalistów twierdzi natomiast, że do najważniejszych trendów należy również magazynowanie energii w budynkach.

Po sukcesie programu „Mój Prąd” nie jest zaskoczeniem, że OZE wysuwa się na czoło trendów wskazywanych przez Elektroinstalatorów. Z dopłat skorzystało już ponad 220 tys. podmiotów i gospodarstw domowych.

Bartłomiej Jaworski, Senior Product Manager, Eaton 48,5% Elektroinstalatorów, głównie tych z długim stażem pracy (ponad 21 lat), zwraca uwagę na zbyt wolne tempo transformacji energetycznej. Odmiennego zdania jest tylko 19,5% ankietowanych, w większości fachowców z 3-5 letnim doświadczeniem. Według nich, transformacja przebiega zbyt szybko.

Wykres 1- Ocena tempa transformacji energetycznej
Podpis zdjęciaWykres 1- Ocena tempa transformacji energetycznej

42,5% ankietowanych pracuje w firmach, które zajmują się montażem fotowoltaiki, jednak jest to zazwyczaj niewielka cześć ich zleceń. Fotowoltaiką jako głównym obszarem realizacji zajmuje się tylko 8% ankietowanych firm, głównie z 3 do 5-letnim stażem na rynku. Przedsiębiorstwa z 21-letnim lub dłuższym stażem w ogóle nie zamierzają zajmować się takimi instalacjami.

 

Potrzeba większej kontroli wykonawstwa

Zdaniem ponad połowy Instalatorów istnieją obszary prawne, które trzeba dopracować ze względu na brak jednoznacznych standardów. 37,6% uważa, że właśnie takich zmian wymaga kontrola wykonawstwa. 13,9% specjalistów negatywnie ocenia nadmierne formalności. Z drugiej strony, 38% fachowców nie oczekuje żadnych zmian w przepisach – zazwyczaj są to osoby z długim, ponad 21-letmin stażem.

Źródła wiedzy instalatorów – internet czy szkolenia?

44,5% Elektroinstalatorów czerpie wiedzę o produktach bezpośrednio od hurtowni i przedstawicieli sprzedawców. Tyle samo specjalistów znajduje potrzebne informacje na stronach producentów.

W dalszym ciągu Instalatorzy jako źródło wiedzy wskazywali przedstawicieli producentów (33%) – zwłaszcza ci pracujący w dużych firmach elektroinstalacyjnych o zatrudnieniu przekraczającym 51 osób. Specjaliści z krótkim stażem (3 do 5 lat) informacje na temat produktów uzyskują od znajomych z branży.

Wykres 2 – źródła informacji o produktach
Podpis zdjęciaWykres 2 – źródła informacji o produktach

Warto zauważyć, że aż 94% badanych deklaruje aktywne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Robią to najczęściej na szkoleniach zewnętrznych – zwłaszcza osoby pracujące w branży od 11 do 20 lat. Najczęściej uczęszczają na szkolenia organizowane przez producentów (39,8%) lub niezależne podmioty (30,1%). Nie brakuje jednak osób, które dokształcają się samodzielnie (30,5%). W tej grupie do poszerzania wiedzy najczęściej stosuje się zasoby internetowe, takie jak materiały producentów (32%) oraz portale, blogi i czasopisma branżowe (28,5%).

 

Elektroinstalatorzy na zakupach

Przeważająca liczba instalatorów (73%) zamawia potrzebne materiały w sieci. 32% deklaruje natomiast, że online zamawiają przynajmniej połowę produktów. Im większa jest firma zatrudniająca fachowca, tym częstsza jest tendencja do zakupów online. Zakupy tradycyjne preferują głównie właściciele mikroprzedsiębiorstw. 57% respondentów twierdzi, że najważniejszym kryterium przy zakupie produktu jest stosunek jakości do ceny. Za istotne uważa się też dostępność i czas dostawy (21,5%) oraz najniższą cenę (20%).

Uwadze Elektroinstalatorów nie umyka też renoma produktów lub marki (27,5%). Jednak w ostatnim czasie ponad połowa kupiła produkt innej firmy niż zazwyczaj. Decyzja o takiej zmianie jest najczęściej podyktowana wymaganiami zleceniodawcy (41,4%), szybszą realizacją zamówienia (37,9%) oraz lepszą ofertą cenową (26,7%).

Wykres 3 – Kryteria wyboru produktów
Podpis zdjęciaWykres 3 – Kryteria wyboru produktów

Instalatorzy dokonują zakupów najczęściej 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac, dlatego przywiązywanie dużej wagi do dostępności i szybkości dostawy nie jest zaskakujące. Firmy na rynku przeważnie nie robią zapasów – taka praktyka w ogóle nie jest spotykana w mikrofirmach, które działają ponad 11 lat.

 

Raport Elektroinstalatorzy 2021

Pełen raport na temat pracy Elektroinstalatorów, włącznie z komentarzami ekspertów, można znaleźć na www.eaton.pl/raport-elektro